Bảo mật máy chủ toàn diện

Các câu hỏi thường gặp

Thời gian trung bình xử lý là từ 1 - 3 phút.
Không. Thẻ sai mệnh giá sẽ được phép nạp lại mà không bị mất thẻ.
Vui lòng xem chi tiết tại đây.
Vui lòng liên hệ nhân viên để được đổi thẻ cào khác hoặc hoàn trả lại tiền.
Đổi thẻ cào thành tiền mặt

Chiết khấu chỉ với 32%.

Thanh toán linh hoạt

Rút tiền về ngân hàng trong vòng 24 tiếng.

Hợp tác phân phối thẻ cào

Trở thành đại lý với chiết khấu hấp dẫn.