Các câu hỏi thường gặp

Thời gian trung bình xử lý là từ 1 - 3 phút.
Không. Thẻ sai mệnh giá sẽ được phép nạp lại mà không bị mất thẻ.
Vui lòng xem chi tiết tại đây.
Vui lòng nhấn nút "Thẻ sai" để nhân viên reCARD kiểm tra và hoàn tiền lại cho bạn.
Không. Thẻ cào mua tại reCARD phải được sử dụng ngay. Nếu thẻ nạp thành công vui lòng xác nhận Thẻ đúng, nếu thẻ cào không nạp được vui lòng xác nhận "Thẻ sai".

Khi nạp tiền điện thoại cho thuê bao trả trước hoặc thanh toán cước, đại lý có thể chọn cộng dồn để đơn có thể được nạp nhanh hơn thay vì phải chờ đợi đúng mệnh giá.

Hệ thống cộng dồn sẽ ưu tiên mệnh giá cao nhất để thanh toán cho đơn. Cụ thể:

- Đối với đơn 1.000.000 VNĐ hệ thống sẽ cộng dồn bởi 2 thẻ mệnh giá 500.000 VNĐ

- Đối với đơn 500.000 VNĐ hệ thống sẽ cộng dồn bởi 1 thẻ mệnh giá 300.000 VNĐ và 1 thẻ 200.000 VNĐ hoặc 2 thẻ 200.000 VNĐ và 1 thẻ 100.000 hoặc 5 thẻ 100.000 VNĐ

- Đối với đơn 300.000 VNĐ hệ thống sẽ cộng dồn bởi 1 thẻ mệnh giá 200.000 VNĐ và 1 thẻ 100.000 VNĐ hoặc 3 thẻ 100.000 VND

- Đối với đơn 200.000 VNĐ hệ thống sẽ cộng dồn bởi 2 thẻ mệnh giá 100.000 VNĐ

- Đối với đơn 100.000 VNĐ hệ thống sẽ cộng dồn bởi 2 thẻ mệnh giá 50.000 VNĐ

- Đối với đơn 50.000 VNĐ hệ thống không hỗ trợ cộng dồn, đại lý sẽ nhận được đúng mệnh giá thẻ khi nhập đơn 50.000 VNĐ

- Đối với đơn 30.000 VNĐ hệ thống sẽ cộng dồn bởi 1 thẻ mệnh giá 20.000 VNĐ và 1 thẻ 10.000 VNĐ hoặc 3 thẻ 10.000 VND

- Đối với đơn 20.000 VNĐ hệ thống sẽ cộng dồn bởi 2 thẻ mệnh giá 10.000 VNĐ