Điều khoản dịch vụ reCARD

I. Nguyên tắc sử dụng dịch vụ

Khách hàng đăng ký tài khoản website reCARD tức là đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ do reCARD cung cấp.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản website phải đủ 18 tuổi và có tư cách pháp nhân được pháp luật Việt Nam công nhận.

Không được sử dụng trái phép hệ thống reCARD (Ví dụ: không được gây trở ngại cho hệ thống của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà reCARD cung cấp.)

Bạn chỉ có thể sử dụng hệ thống của reCARD theo như được pháp luật pháp cho phép. reCARD có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của reCARD cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của reCARD hoặc nếu reCARD đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

II. Tài khoản reCARD của bạn

reCARD quản lý tài khoản khách hàng thông qua tên tài khoản chính là số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký và đã được hệ thống reCARD xác minh.

Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công vào hệ thống. Người dùng có trách nhiệm hoàn thiện các thông tin cá nhân bao gồm: Địa chỉ, Số CMND, Email, Tài khoản Ngân hàng. Các thông tin này sẽ giúp xác minh xác minh tài khoản nếu trong quá trình sử dụng xảy ra tranh chấp.

Chủ tài khoản có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bảo mật tài khoản cá nhân tránh việc để lộ tài khoản cho cá nhân hay tổ chức khác. reCARD không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu quá trình sử dụng gặp các lỗi do người dùng gây ra.

Số điện thoại đã đăng ký với reCARD là duy nhất trên hệ thống. reCARD đảm bảo việc hệ thống không tồn tại một số điện thoại hai tài khoản.

III. Phân loại tài khoản trên hệ thống reCARD
1. Loại tài khoản

Khách hàng: Tài khoản dành cho khách hàng muốn đổi thẻ cào ra tiền mặt. reCARD chấp nhận thẻ cào của ba nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone.

Nhà phân phối: Tài khoản dành cho đối tác phân phối lớn của reCARD trên một địa bàn được phát triển theo quy định của Công ty.

Đại lý: Tài khoản dành cho khách hàng muốn kinh doanh thẻ cào, được đăng ký trực tiếp trên hệ thống website reCARD.

Cộng tác viên: Tài khoản dành cho cá nhân tổ chức muốn giới thiệu Khách hàng cho hệ thống reCARD.

2. Quy định sử dụng hệ thống

a. Khách hàng

 • Tài khoản dùng để đổi thẻ cào thành tiền mặt theo chiết khấu quy định của reCARD tại từng thời điểm.
 • Chủ tài khoản có thể rút tiền về tài khoản khi số tiền trong tài khoản đạt 100.000đ. Phí chuyển khoản sẽ do chủ tài khoản chi trả theo quy định của Ngân hàng..
 • Để lập lệnh rút tiền chủ tài khoản cần thiết lập tài khoản ngân hàng trong hồ sơ tài khoản của mình. Các thiết lập bao gồm: Tên ngân hàng, Chi nhánh, Chủ tài khoản, Số tài khoản.
 • Chủ tài khoản chịu trách nhiệm sử dụng tài khoản theo đúng quy định của reCARD.

b. Nhà phân phối

 • Loại tài khoản dành cho nhà cung cấp tại một khu vực được reCARD chỉ định. Tài khoản này cho phép người dùng tạo ra một hệ thống kênh bán nằm trong sự quản lý của mình.
 • Nhà phân phối có trách nhiệm hỗ trợ và đào tạo hệ thống của mình sử dụng công cụ bán hàng một cách hiệu quả.
 • Nhà phân phối được hưởng các chính sách và ưu đãi riêng khi thực hiện phát triển được hệ thống kênh phủ khắp và rộng lớn.
 • Để trở thành Nhà phân phối phải đạt mức doanh thu tối thiểu là 20.000.000 VNĐ và có ít nhất 10 đại lý hoạt động hàng tuần.
IV. Các quy định chung

a. Đối với người đổi thẻ cào ra tiền mặt

 • Khách hàng phải đảm bảo thẻ cào có nguồn gốc xuất xử rõ ràng, không xuất phát từ các game đổi thưởng, đánh bài trên mạng,...
 • Khách hàng là người đảm bảo tính chính xác của mệnh giá thẻ cào, seri và mã bí mật của thẻ cào đem đổi.
 • reCARD từ chối hợp tác với khách hàng trong trường hợp khách hàng có số thẻ và tần suất thẻ lỗi liên tục từ 03 lần trở lên trong 01 tuần.
 • Các tranh chấp nếu có giữa khách hàng và reCARD sẽ được giải quyết trên thỏa thuận giưã hai bên, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa khách hàng và reCARD.

b. Đối với người mua thẻ

 • Người mua thao tác mua thẻ qua hệ thống website reCARD một cách tự động khi đã có tiền trong tài khoản của hệ thống. Để có tiền trong tài khoản, người mua thực hiện chuyển tiền vào tài khoản Công ty TNHH RELOAD (chủ sở hữu hệ thống reCARD). Nội dung chuyển khoản ghi rõ số điện thoại nạp tiền.
 • Số tiền tối thiểu mỗi lần chuyển là 1.000.000 VNĐ và tài khoản phải duy trì mức vốn ít nhất là 500.000 VNĐ để có thể mua được thẻ.
 • Thẻ cào mua về người mua phải thực hiện tiêu dùng ngay thẻ cào đó, tránh trường hợp rủi ro mất thẻ sau khi mua trên website.
 • Người mua phải xác nhận tình trạng thẻ đúng hoặc sai trong vòng 5 phút kể từ lúc mua về. reCARD không chịu trách nhiệm về thẻ cào nếu người mua xác nhận muộn.
 • Đối với trường hợp người mua xác nhận thẻ cào là sai, reCARD sẽ kiểm tra lại và nếu thẻ được nạp trước khi người mua lập lệnh mua, reCARD sẽ thu hồi thẻ và hoàn lại tiền cho người mua.
 • Trường hợp thẻ cào khi kiểm tra phát hiện được nạp sau khi người mua mua về tài khoản, reCARD từ chối thu hồi thẻ do không có sở cứ chứng minh thẻ cào không phải do người mua nạp.
 • Thẻ cào được bán theo giá chiết khấu áp dụng tại từng thời điểm theo quy định của reCARD. Khi có khiếu nại về về mức chiết khấu thẻ cào thì quyết định của reCARD là quyết định cuối cùng dựa trên lợi ích của cả người mua và người bán.
V. Trách nhiệm của reCARD

reCARD có trách nhiệm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, xử lý các lỗi hệ thống phát sinh đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình giao dịch của người bán và người mua.

Thanh toán đầy đủ đúng quy định cho người bán. Tất cả các khoản thanh toán đều phải tuân theo quy định của reCARD.

Hỗ trợ người mua nếu xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng. Giải quyết các khiếu nại đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xử lý.

Đảm bảo hệ thống tính cước, hệ thống quản lý người dùng được bảo mật hoàn toàn. Không tiết lộ thông tin của người bán, người mua với một bên thứ ba.

VI. Về điều khoản này

reCARD có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho reCARD. Những thay đổi này có thể liên quan đến những tính năng mới hoặc những thay đổi về luật cũng như như chính sách hoạt động của reCARD

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa reCARD và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Khi bạn đăng ký tài khoản tại reCARD đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các chính sách hoạt động của reCARD. reCARD có thể từ chối cung cấp dịch vụ đối với bất kì người sử dụng nào không chấp thuận các điều khoản trên.

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với reCARD, vui lòng truy cập trang liên hệ của reCARD.