Thông báo gián đoạn chuyển tiền.

Ngày 30/10/2019

🔔 reCARD xin thông báo 🔔

⛔️ Do sự cố của ngân hàng nên có thể sẽ gây gián đoạn chuyển tiền từ 3 đến 5 ngày. Các anh chị vui lòng căn để lập lệnh chuyển tiền, mong các anh chị thông cảm vì sự cố bất tiện này, Hiện tại bên em đang làm việc lại vs ngân hàng để xử lý sự cố này.
⛔️Các Khách Hàng có nhu cầu rút tiền vui lòng tạo lệnh rút trước từ 3 đến 5 ngày để tránh ảnh hưởng tới nhu cầu của khách hàng.

Xin cảm ơn!