Thông báo thời gian lập lệnh chuyển tiền

Ngày 20/08/2019

🔔 reCARD xin thông báo 🔔

Hiện nay có nhiều các tài khoản Khách Hàng và Đại Lý chưa nắm rõ được thời gian rút tiền và rút vốn của reCARD. reCARD xin thông báo thời gian lập lệnh chuyển tiền để các Khách Hàng và Đại lý:

Tất cả các lệnh chuyển tiền trong ngày hệ thống reCARD thực hiện duy nhất 1 lần trong 1 ngày vào lúc 14h30

 

Quy định về thời gian lập lệnh chuyển tiền

1. Đối với các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6 :

- Các lệnh chuyển tiền của khách hàng được lập và gửi đến reCARD trước 14h30 sẽ được reCARD xử lý trong ngày.

- Các lệnh chuyển tiền được lập và gửi đến reCARD sau 14h30: reCARD sẽ xử lý vào ngày làm việc tiếp theo .

 

2. Đối với Thứ 7 :

- Các lệnh chuyển tiền > 1 triệu sẽ được reCARD để sang ngày làm việc sáng thứ 2 tuần kế tiếp xử lý

- Các lệnh chuyển tiền < 1 triệu :

+ Lệnh được lập trước 14h : Sẽ tiến hành thực hiện lệnh rút về TK khách hàng

+ Lệnh được lập sau 14h: reCARD sẽ để sang ngày làm việc sáng thứ 2 tuần kế tiếp xử lý.